SALSEROS UNIDOS ENTERTAINMENT

 By Francisco Vazquez  &  Heidy Willaert                             
  Events - Danceclasses - Workshops 
 

Tarieven / Rates 2020-2021


Wilt u dansen maar ligt de contributie lastig? Voor de subsidieregelingen voor Volwassenen en Jeugd Sport en Cultuur klik hier.


Een proefles voor een dansles kost €5,00. Een proeftraining bij het showteam kost €10,00.

Contributies worden per maand geïnd, tenzij er een cursusprijs geldt.


Kinderlessen 2-5 jaar/ Childrate 2-5 years


Per maand / monthly rate


1 x per week

€19,50  

  

  • Losse les / drop-in €7,00


Jeugdlessen 6-17 jaar / Youth classes 6-17 years 


per maand / monthly rate


1 x per week

€24,50


2 x per week 


Selectklas Ballet Fusion

€37,50€55,00 (start per 1 september 2021!)

  • Losse les / drop-in €8,00


Volwassen lessen / Adult classes


per maand / monthly rate


1 x per week

€ 30,00


2 x per week 

€47,50


  • Losse les / drop-in €10,00
  • We hanteren een 65+ tarief! Dit is gelijk aan het jeugdtarief.
  •                                 


Onbeperkt abonnement / unlimited subscription

Volwassenen: 65,00 per maand


Privé-lessen / private classes:   (You can also BOOK a private with Francisco when he is in the Netherlands!!!)

  • Single: €37,50
  • Koppel: €47,50
  • 4 lessen single: 125,00
  • 4 lessen koppel: 155,00


Gastlessen / Masterclasses / Workshops Francisco Vazquez  lees meer


Leerlingen / students

Anderen / others

Gastles / Guestclass

Inbegrepen / Included

Per event bepaald / determined per event

Workshop

Korting / discount

Per event bepaald / determined per event

Privé-les/training/ choreografie


Op aanvraag / upon request (korting / discount)

Op aanvraag / upon request

Een 2e gezinslid krijgt 10% korting. Een 3e of 4e gezinslid krijgt 15% korting op de contributie.  Je kunt per maand opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand gerekend vanaf de 1e dag van de nieuwe maand nadat je opzegging binnen is. 

Wil je aan het einde van ons cursusjaar opzeggen dan moet de opzegging voor 31 mei binnen zjjn! Anders gaat je maand opzegtermijn pas lopen vanaf 1 september van het nieuwe cursusjaar!

Opzeggingen moeten per mail naar info@salserosue.com! Je dient van ons een bevestiging te krijgen, houdt dit in de gaten en bewaar je opzegging tot je uitgeschreven bent als bewijs!

A 2nd member of the family gets a 10% discount. A 3rd or 4th member gets a 15% discount. 

You can cancel your subscription every month with a 1 month waitingperiod from the 1st day of the new month after you have cancelled. If you want the cancel at the end of the course year your cancellation has to be in before 31 May!

If not, your waitingperiod of 1 month will only start at 1 September!

Cancellations have to be in writing to info@salserosue.com. You should get a cobfirmation, keep an eye on this and save this confirmation at least until we have cancelled your subscription as proof!E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram